நீதியரசர் என்.கிருபாகரன் அவர்கள் ஆற்றிய உரை

திருக்குறள் கல்வெட்டுக்கள் அமைய உள்ள குறள் மலைப் பணிகளைப் பாராட்டி, மாண்பமை
பொருந்திய உயர் நீதிமன்ற நீதியரசர் என்.கிருபாகரன் ஐயா அவர்கள் கும்பகோணத்தில்
ஆற்றிய உரை.
நாள் : 19.05.2019