20.11.2023 அன்று கோபிசெட்டிபாளையம் பி.கே.ஆர் கல்லூரியில் திருக்குறள் கலந்தாய்வு., Thirukkural Discussion held with CEO of PKR College Gobichettipalayam

திருக்குறளை மாணாக்கர்களுக்கு கற்பிக்கும் நோக்கத்துடனும் மாணாக்கர்கள் திருக்குறளின் படி வாழும் வகை செய்யும் நோக்கத்துடனும் திருக்குறள் கருத்தரங்குகள் திருக்குறள் மாநாடுகள் நடத்தப்பட வேண்டும் என்பதற்காக, 20.11.2023 கோபிசெட்டிபாளையம் பிகேஆர் கல்லூரியின் சி.இ.ஓ ஜெகதா  லட்சுமணன் மற்றும் கல்லூரி முதல்வர் எழிழி அவர்கள்.

On 20.11.2023 Discussion held with CEO of PKR College Prof. JagathaLakshmanan and College Principal Ezhizhi to conduct Thirukkural Seminars Thirukkural Conferences with the aim of teaching Thirukkural students and making students live according to Thirukkural.