“திருக்குறள் மாமலை” மாத இதழில் சிபிஐ மேனாள் இயக்குனர், மதிப்புமிகு டாக்டர் கார்த்திகேயன் IPS அவர்களின் புதிய தொடர் ஆரம்பம்

“திருக்குறள் மாமலை” மாத இதழில், 
ஏப்ரல் 2021 இந்த மாதம் முதல் சிபிஐ மேனாள் இயக்குனர், மதிப்புமிகு டாக்டர் கார்த்திகேயன் IPS அவர்களின் புதிய தொடர் ஆரம்பம்.படிக்கத் தவறாதீர்கள்.
“Thirukural Maamalai” monthly magazine April 2021 Wrapper.
In the monthly magazine “Thirukkural Mamalai”,

From April 2021 this month the CBI Director-General, the esteemed Dr. Karthikeyan IPS will be launching their new series. Don’t miss reading.