திருக்குறள் கல்வெட்டுகள் கலந்தாய்வு

மொரீசியஸ் நாட்டின் துணை அதிபர் மேதகு. வையாபுரி மற்றும் அவரது துணைவியாருடன் நாம்…
திருக்குறள் கல்வெட்டுகள் கலந்தாய்வில் லீலா பேலஸ்ஸில் இன்று.