திருச்செங்கோடு கே.எஸ்.ஆர் கல்லூரியில், கல்லூரியின் முதல்வர் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களை சந்தித்து திருக்குறள் கருத்தரங்கம் தொடர்பாக இன்று உரையாடல் நடத்தப்பட்டது. At Tiruchengode KSR College, the principal of the college Dr. Radhakrishnan met and held a discussion regarding the Thirukkural Seminar.

திருச்செங்கோடு கே.எஸ்.ஆர் கல்லூரியில், கல்லூரியின் முதல்வர் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களை சந்தித்து திருக்குறள் கருத்தரங்கம் தொடர்பாக இன்று  உரையாடல் நடத்தப்பட்டது. At Tiruchengode KSR College, the principal of the college Dr. Radhakrishnan met and held a discussion regarding the Thirukkural Seminar.