கோயமுத்தூர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கல்லூரியுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ( MOU ) நாள் : 23.11.2022

1. உலகப் பொதுமறையாக விளங்கும் திருக்குறளை, மலையில், கல்வெட்டில் பதித்து “திருக்குறள் மலை” உருவாக்குவது.

2. உலகத்துக்கு, முக்காலத்திற்கும் பொருந்தும் வகையில் எழுதப்பட்டிருக்கும் திருக்குறளை யுனெஸ்கோ நிறுவனம் உலக நூலாக அங்கீகரிக்க வேண்டும்.

3. திருக்குறள் ஒரு கல்வி நூலாக இருப்பதால் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் உறுப்பு நாடுகளாக இருக்கும் 196 நாடுகளிலும் பாடத்திட்டத்தில் திருக்குறளை வைக்க ஆவன செய்ய வேண்டும்., ஐக்கிய நாடுகள் சபை சட்டத்திருத்தத்தில், திருக்குறளின் முக்கிய கருத்துக்கள் இடம் பெறச் செய்யும் நிலை உருவாக்குவது, போன்ற வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க நோக்கங்களுடன், குறள் மலைச் சங்கம் பயணித்து வருவது கல்வியாளர்கள் அனைவரும் அறிந்த செய்தியே.

இவ்வாறு உலகத்துக்கே கல்வி நூலாகத் திகழும் திருக்குறளை, மாணாக்கர்களிடம் உரிய முறையில் கொண்டு சேர்த்து, அவர்கள் வாழ்க்கைக் கல்வியில் சிறந்த முறையில் தேர்ச்சி பெற்று,உயர்ந்த மனித சமுதாயத்தை உருவாகவேண்டும் என்ற உயரிய நோக்கத்திற்காக, இன்று (23.11.2022) குறள் மலைச் சங்கம், கோயமுத்தூர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கல்லூரியோடு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டது.

  1. Inscribing Thirukkural on the Mountain and create “Thirukkural Malai” and declared this place as a International tourist destination.
  2. The Thirukkural, which is written in a way that is applicable to the world and the three eras, should be recognized by UNESCO as the World book.
  3. As Thirukkural is an educational book, efforts should be made to place Thirukkural in the curriculum in all 196 countries that are members of the United Nations. In the United Nations amendment, the important ideas of Thirukkural should be placed.

It is well-known to all educationists that the Kural Malai Sangam is traveling with such historical objectives.

Thus, today (23.11.2022) Kural Malai Sangam has entered into an MoU with Sri Krishna College, Coimbatore for the lofty purpose of imparting Thirukkural to the world, to the students in a proper manner, so that they can master life education in the best way and create a great human society.