19.11.2022 அன்று வாரணாசியில், “காசி தமிழ்ச் சங்கமம்” தொடக்க விழா நிகழ்ச்சியில் மாண்புமிகு பாரதப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள்.

தமிழ் மொழி இந்தியாவின் பெருமை. அதை பாதுகாக்க வேண்டியது நமது கடமை… மாண்புமிகு பாரதப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி

Tamil language is the pride of India. It is our duty to protect it… Honorable Indian Prime Minister Narendra Modi