“திருக்குறள் மலை” கலந்தாய்வு நம்பியூர் நாள் : 28.08.2020

திரு.தம்பி சுப்ரமணியம் அவர்களுடன் “திருக்குறள் மலை” கலந்தாய்வு உடனிருப்பவர்கள் பேராசிரியர் வெற்றிவேல், அருண் மகால் பிரபு, வழக்கறிஞர் கங்காதரன். நாள் : 28.08.2020  இடம் : நம்பியூர்