நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோடு கே.எஸ்.ஆர் கல்வி நிறுவனங்களின் சி.இ.ஓ, டாக்டர் அகிலா முத்துராமலிங்கம் அவர்களுடன் திருக்குறள் கலந்தாய்வு நடத்தப்பட்டது.

நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோடு கே.எஸ்.ஆர் கல்வி நிறுவனங்களின் சி.இ.ஓ, டாக்டர் அகிலா முத்துராமலிங்கம் அவர்களுடன் திருக்குறள் கலந்தாய்வு நடத்தப்பட்டது.

Thirukkural Conference, Seminars discussion was held with Dr. Akila Muthuramalingam, CEO of KSR Educational Institutions, Tiruchengode, Namakkal District.