03.10.2023 அன்று திருச்செங்கோடு விவேகானந்தா கலை அறிவியல் கல்லூரியில் நடைபெற்ற திருக்குறள் கருத்தரங்கில் கல்லூரி முதல்வர் டாக்டர் பேபி சகிலா அவர்கள், தமிழ் துறை தலைவர் மற்றும் சிறப்பு விருந்தினர்கள்.

03.10.2023 அன்று திருச்செங்கோடு விவேகானந்தா கலை அறிவியல் கல்லூரியில் நடைபெற்ற திருக்குறள் கருத்தரங்கில் கல்லூரி முதல்வர் டாக்டர் பேபி சகிலா அவர்கள், தமிழ் துறை தலைவர் மற்றும் சிறப்பு விருந்தினர்கள்.

On 03.10.2023, Thirukkural Seminar was held at Vivekananda College of Arts and Sciences, Tiruchengode, Principal Dr. Baby Sakila, Head of Tamil Department and special guests were present.