இனிய திருவள்ளுவர் தின நல்வாழ்த்துகள் Happy Thiruvalluvar Day

இனிய உழவர் தின, திருவள்ளுவர் தின வாழ்த்துகள்

மாண்புமிகு பாரதப் பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு நன்றி.

பன்முகத்தன்மை கொண்ட திருவள்ளுவரின் கருத்துக்கள் அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் பெரும் ஊக்கம் அளிக்கின்றன. இளைஞர்கள் அவசியம் திருக்குறள் படிக்க வேண்டும். அறிவில் சிறந்த திருவள்ளுவருக்கு மரியாதை செலுத்துகிறேன். மாண்புமிகு பாரதப் பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களின் திருவள்ளுவர் தினச் செய்தி. 16.01.2023

Thanks to Honorable Prime Minister of India Shri Narendra Modi.

On Thiruvalluvar Day, I pay homage to the wise Thiruvalluvar and recall his noble thoughts. Diverse in nature, they are a source of great motivation for people from all walks of life. I would also urge the youth to read the Kural. – A message from Honorable Prime Minister of India Shri Narendra Modi for Thiruvalluvar Day.