திருக்குறள் மாநாடு 07.10.2022

அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் இன்று நடைபெற்ற திருக்குறள் மாநாட்டில் “திருக்குறள் உலகுக்கான நூல்” வெளியிட்டு, தலைமை உரை நிகழ்த்தி, சிறப்பு சேர்த்த மாண்புமிகு தமிழ்நாடு ஆளுநர் திரு ஆர்.என்.ரவி அவர்களுக்கு நன்றி.

We record our profound and heartiest thanks to Honourable His excellency Governor of Tamilnadu Thiru R. N. Ravi for presiding over the Thirukkural Conference for World Peace and Harmony at Anna University, Chennai. Our Thanks are due to Dr. Velraj, Vice Chancellor of Anna University, Smt S.Malarvizhi, Managing Trustee of Sri Krishna Institutions, and Thiru Manuneethi Manickam. We are immensely grateful to The Registrar, Dr. Arutchelvam, the Dean, and all the faculties and staff of Anna University. We gratefully acknowledge the support of everyone associated with the successful conduct of the Thirukkural Conference.