தமிழ்நாட்டின் முதல் அமைச்சராக முதன்முறையாக பதவி ஏற்கும், மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு வாழ்த்துகள்

Congratulations to Hon’ble Chief Minister of Tamil Nadu M.K. Stalin.