மாபெரும் கவியரங்கம்…

குறள் மலைச் சங்கம் நடத்தும் மாபெரும் கவியரங்கம்…மலைக்கோட்டை
மாநகரில்,,,(திருச்சியில்)…தலைப்பு: வள்ளுவர் காட்டும் வாழ்வியல்
நெறி…ஒருங்கிணைப்பு: கவிஞர் பாலு கோவிந்தராஜன்