வேலூர் விஐடி பல்கலைக் கழக வேந்தரும் தமிழியக்க நிறுவனருமான உயர் திரு விசுவநாதன் ஐயா அவர்களுடன்

திருக்குறள் கல்வெட்டுக்கள் கலந்தாய்வு…
வேலூர் விஐடி பல்கலைக் கழக வேந்தரும் தமிழியக்க நிறுவனருமான
உயர் திரு விசுவநாதன் ஐயா அவர்களுடன்
நாள் 5.1.2019