திருக்குறள் பன்னாட்டு கருத்தரங்கம்

ஈரோடு திண்டல் வேளாளர் கலை அறிவியல் கல்லூரியில் நடைபெற உள்ள திருக்குறள் பன்னாட்டு கருத்தரங்கிற்கு அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம்
நாள் : 12 12 2018 புதன்கிழமை