தமிழ் விழா

      No Comments on தமிழ் விழா

நாமக்கல் மாவட்டம் குமாரபாளையம் எஸ் எஸ் எம் கல்வி நிறுவனங்கள் நடத்தும் தமிழ் விழாவிற்கு வருக வருக என்று அனைவரையும் வரவேற்கிறோம்
நாள் 12 12 2018 நேரம் மதியம் 2 மணி