திருக்குறள் கல்வெட்டுகள்

திருக்குறள் கல்வெட்டுகள்.
குறள்மலைப் பணிகளை  தொடர்ந்து முன்னேற்றப் பாதையில் கொண்டு செல்லும் ஈரோடு ஆட்சியர் அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தபோது…
விஜிபி உலகத் தமிழ்ச்சங்கம்  தலைவர் வி.ஜி.சந்தோஷம் அண்ணாச்சி அவர்கள், ஈரோடுமாவட்ட ஆட்சியர் பிரபாகர் அவர்கள் ஆகியோருடன் நாம்.
நாள் : 29.03.2018திருக்குறள் கல்வெட்டுகள். திருக்குறள் கல்வெட்டுகள். திருக்குறள் கல்வெட்டுகள். திருக்குறள் கல்வெட்டுகள்.