சென்னை லயோலா கல்லூரியில் குறள்மலை விழா

சென்னை லயோலா கல்லூரியில் குறள்மலை விழாவில் நீதியரசர் மகாதேவன் அவர்களின் சொற்பொழிவு.