உலகத்தமிழ் மரபு மாநாடு 2018 கலந்தாய்வு

உலகத்தமிழ் மரபு மாநாடு 2018 கலந்தாய்வு
திரு.நாராயணன் கண்ணன், திரு எம்.எஸ்.மதிவாணன், திரு.ஜான் சாமுவேல் ஆகியோர் பங்கேற்பு
நாள் : 6.1.2018
உலகத்தமிழ் மரபு மாநாடு 2018 கலந்தாய்வு உலகத்தமிழ் மரபு மாநாடு 2018 கலந்தாய்வு உலகத்தமிழ் மரபு மாநாடு 2018 கலந்தாய்வு உலகத்தமிழ் மரபு மாநாடு 2018 கலந்தாய்வு உலகத்தமிழ் மரபு மாநாடு 2018 கலந்தாய்வு உலகத்தமிழ் மரபு மாநாடு 2018 கலந்தாய்வு