குறள்மலை கலந்தாய்வு

அரியலூர் அம்மாபாளையம் திரு.குறளடியான் அவர்களது வள்ளுவர் இல்லத்தில் குறள்மலை கலந்தாய்வின்போது…
குறளடியான் மற்றும் செந்தமிழ் வேந்தன் அவர்களுடன் நாம்…..
நாள் : 17.12.2017