திருக்குறள் பாகம்4 நூல் வெளியீட்டு விழா

நீதியரசர்கள் பங்குபெறும் கல்வெட்டில் திருக்குறள் பாகம்4 நூல் வெளியீட்டு விழா
இடம் : லயோலா கல்லூரி சென்னை
நாள் : 04.10.2017