ஜெயங்கொண்ட சோழபுரத்தில்…

ஜெயங்கொண்ட சோழபுரத்தில் திருக்குறள் கல்வெட்டுகள் கருத்தரங்கம் முடிந்த பின்
பேராசிரியர் பூவை.சு.செயராமன் அவர்களுடன்…
அருகில் மேனாள் தேனி மாவட்டக் கல்வி அலுவலர் திரு.பன்னீர்செல்வம் அவர்கள்.qqqq