ஏஷியன் இன்ஸ்டிட்யூட் செயலருடன்…

தமிழறிஞர்களுடன் கலந்தாய்வு…
திருக்குறள் கல்வெட்டுகள் சம்பந்தமாக.