திருக்குறள் கல்வெட்டுகள் கலந்தாய்வு இடம்: ஈரோடு வெள்ளாளர் மகளிர் கல்லூரி செயலர் திரு.சேகர் அவர்களுடன் கல்வெட்டுகள் குழுவினர்

வணக்கம்
திருக்குறள் கல்வெட்டுகள் கலந்தாய்வு
இடம்: ஈரோடு வெள்ளாளர் மகளிர் கல்லூரி
செயலர் திரு.சேகர் அவர்களுடன் கல்வெட்டுகள் குழுவினர்.
1909758_1709645929320826_7707991219214772000_n