உலகத் தாய்மொழிநாள் வாழ்த்துக்கள்.

உலகத் தாய்மொழிநாள் வாழ்த்துக்கள். எஸ் எஸ் எம் கல்விக்குழும ஆண்டு விழாவில் கவாலியர் திரு.மதிவாணன், திரு.இந்திரஜித், திரு.சிவாபிள்ளை அவர்களுடன்… திருக்குறள் கல்வெட்டுகள் உரை…

உலகத் தாய்மொழிநாள் வாழ்த்துக்கள்.

எஸ் எஸ் எம் கல்விக்குழும ஆண்டு விழாவில் கவாலியர் திரு.மதிவாணன், திரு.இந்திரஜித், திரு.சிவாபிள்ளை அவர்களுடன்…

திருக்குறள் கல்வெட்டுகள் உரை…         6359aIMG_6380IMG_6398IMG_6363IMG_6360a (2)IMG_6362IMG_6358aIMG_63346359a (2)IMG_6322 (2)