நன்கொடை(Donate)

வங்கி விவரங்கள்

பெயர் : குறள் மலை அறக்கட்டளை
வங்கியின் பெயர் : கரூர் வைஸ்யா வங்கி
கணக்கு விபரம் : சேமிப்பு கணக்கு
கணக்கு எண் : 1153155000199581
வங்கிக் கிளை : சென்னை பிரதான கிளை
IFSC code : KVBL0001153
பெயர் : குறள் மலைச் சங்கம்
வங்கியின் பெயர் : கரூர் வைஸ்யா வங்கி
கணக்கு விபரம் : நடப்புக்கணக்கு
கணக்கு எண் : 1264115000010238
வங்கிக் கிளை : வளசரவாக்கம், சென்னை
IFSC code : KVBL0001264
பெயர் : குறள் மலை அறக்கட்டளை
வங்கியின் பெயர் : சிட்டி யூனியன் வங்கி
கணக்கு விபரம் : சேமிப்பு கணக்கு
கணக்கு எண் : 500101013244854
வங்கிக் கிளை : வளசரவாக்கம், சென்னை
IFSC code : CIUB0000218

Bank Details

Name : Kuralmalai Foundation
Bank Name : Karur Vysya Bank
Account : Savings Account
Account Number : 1153155000199581
Branch : Chennai Main branch
IFSC code : KVBL0001153

 

Name : Kural Malai Sangam
Bank Name : Karur Vysya Bank
Account : Current Account
Account Number : 1264115000010238
Branch : valasaravakkam, Chennai
IFSC code : KVBL0001264

 

Name : Kural Malai Foundation
Bank Name : City Union Bank
Account : Savings Account
Account Number : 500101013244854
Branch : Valasaravakkam, Chennai
IFSC code : CIUB0000218