குறள் மலை அமைவிடம்

கோயமுத்தூர் விமானநிலையத்திலிருந்து கிழக்கில் 63 கிலோ மீட்டர் ஈரோடு ரயில் நிலையத்திலிருந்து மேற்கில் 59 கிலோ மீட்டர் திருப்பூர் ரயில் நிலையத்திலிருந்து வடக்கில் 26 கிலோ மீட்டர்.

 

 

குறள்மலையின் வரைபடம் டோபோகிராபிகல் ஸ்கெட்ச்குறள்மலையின் வரைபடம் டோபோகிராபிகல் ஸ்கெட்ச்